อย.แจงยูเอ็น ไม่ได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติด แค่ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันนี้ (5 ธันวาคม 2563) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations: […]


Share this content.
Continue reading "อย.แจงยูเอ็น ไม่ได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติด แค่ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved