สธ.จ.บุรีรัมย์ ร่วม รพ.คูเมืองประกาศความสำเร็จ พัฒนาต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ที่ อาคารนิทรรศการอุทยานไม้ดอกเพ-ลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการ ก้าวกระโดด “บุรีรัมย์โมเดล” สู่เมืองหลวงกัญชา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ […]


Share this content.
Continue reading "สธ.จ.บุรีรัมย์ ร่วม รพ.คูเมืองประกาศความสำเร็จ พัฒนาต่อยอดกัญชาทางการแพทย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved