รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.รวมรายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน พร้อมวันเวลาให้บริการ และเบอร์สำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียด แต่ละพื้นที่ ก่อนเข้ารับบริการ รบกวนโทรสอบถามรายละเอียดการเข้ารรับบริการก่อนทุกครั้งนะคะ เกณฑ์การพิจารณาจ่ายยากัญชา ขึ้นกับดุลพินิจทีมแพทย์ประจำคลินิก ที่มา เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร https://www.facebook.com/abhaiherb/photos/a.3524823944249320/3524824210915960/?type= Share this […]


Share this content.
Continue reading "รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน"

อยากรับยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร?

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.?ค้นหาโรงพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาเปิดบริการ – ตำรับแผนปัจจุบัน  https://ccd.moph.go.th/report/web/index.php?r=rpt%2Fhosp%2Fhosp_service ค้นหาคลินิกกัญชาในจังหวัดของท่าน โดยสามารถพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลหรือชื่อจังหวัดก็ได้ – ตำรับแผนไทย https://www.moph.go.th/index.php/medical_marijuana_clinics ? ขั้นตอนการรับการรักษาในคลินิกกัญชา 1. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลนั้นๆ ทางอินเตอร์เนต ให้เจ้าหน้าที่ต่อสายถึงผู้ที่สามารถให้ข้อมูลคลินิกกัญชาได้ 2. สอบถามข้อบ่งใช้ ว่าท่านเข้าเกณฑ์การรับยากัญชาหรือไม่  3. สอบถาม วัน/เวลา/เอกสารที่ต้องเตรียม เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลเลือด และเงื่อนไขในการรับยากัญชาของโรงพยาบาลที่ท่านต้องการไปรับยา ที่มา : เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร […]


Share this content.
Continue reading "อยากรับยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร?"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved