อย.เตือนระวังตกเป็นเหยื่อธุรกิจลวงปลูกกัญชง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อย. เตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อธุรกิจลวงปลูกกัญชง  อดใจรอกฎกระทรวงกัญชงฉบับใหม่ เปิดให้ประชาชนปลูกและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรับสมัครลูกไร่กัญชง […]


Share this content.
Continue reading "อย.เตือนระวังตกเป็นเหยื่อธุรกิจลวงปลูกกัญชง"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved