รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชารุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชา รุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ในพิธีดังกล่าวมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวว่า ปัจจุบันการใช้กัญชาเป็นยาทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และในทางตรงข้ามก็เป็นที่ทราบกันดีถึงการใช้กัญชาในเชิงเสพติด ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีในการเดินหน้าผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์แต่ไม่เสรีซื้อขาย งานวิจัยของศูนย์วิจัยยาเสพติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกกัญชาชีวภาพ เมดิคัลเกรดที่แรกของประเทศไทยสู่การปรับปรุงสายพันธุ์ และการผลักดันแนวทางกฎหมายตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ จึงเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงราษฎรให้มีความอยู่ดี กินดี ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคทั่วหน้า นับเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสที่จังหวัดสระบุรีจะได้มีงานวิชาการที่สามารถนำไปสนับสนุนการทำงานของจังหวัด             จากนั้น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างจังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สาธารณชนเพื่อความร่วมมือการพัฒนาระบบการดำเนินการเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง การเรียนการสอน และการฝึกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการสำคัญคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201130170831829 Share this content.


Share this content.
Continue reading "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชารุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved