มข.วิจัยกัญชา จัดตั้งสถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร หัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติ ร่วมรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยนำเสนอในประเด็นการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขานรับนโยบายของรัฐบาล […]


Share this content.
Continue reading "มข.วิจัยกัญชา จัดตั้งสถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved