เผยผลวิจัย ใช้กัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้นาน IQ ยิ่งลดลง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอผลวิจัย การใช้กัญชาส่งผลต่อสุขภาพจิตและสติปัญญา โดยการใช้กัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้นาน IQ ก็จะยิ่งลดลง วันนี้ (31 […]


Share this content.
Continue reading "เผยผลวิจัย ใช้กัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้นาน IQ ยิ่งลดลง"

วิจัยชี้ใช้กัญชากระทบความสามารถในการคิดและวางแผน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.การใช้กัญชาทำให้ความสามารถในการรับรู้และตัดสินใจเสื่อมถอย การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้หลายชิ้นบ่งบอกว่าอาการมึนเมาหลังสูบกัญชาเป็นอันตรายต่อความสามารถในการรับรู้และตัดสินใจของสมอง ทว่าการทบทวนงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Addiction วานนี้พบว่า ผลกระทบดังกล่าวอาจคงอยู่ยาวนานกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนวัยหนุ่มสาว อเล็กซานเดอร์ ดูไมส์ รองศาสตราจารย์คลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมอนทรีอัลเผยว่า “การศึกษาของเราช่วยให้เราสามารถเน้นย้ำประเด็นต่างๆ ของการรับรู้ที่บกพร่องจากการใช้กัญชา รวมถึงปัญหาในเรื่องสมาธิและความยากลำบากในการจดจำและการเรียนรู้” […]


Share this content.
Continue reading "วิจัยชี้ใช้กัญชากระทบความสามารถในการคิดและวางแผน"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved