“กัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย” วิทยากรโดย : ๑. ศ.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต ๒. ภก.ปรีชา […]


Share this content.
Continue reading "“กัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย”"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved