วิสาหกิจชุมชน จ.สระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต้นแบบการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สร้างสุขภาพเสริมมูลค่าเศรษฐกิจ 

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.(26 มกราคม 2565) นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการต้นแบบปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ” ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชน […]


Share this content.
Continue reading "วิสาหกิจชุมชน จ.สระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต้นแบบการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สร้างสุขภาพเสริมมูลค่าเศรษฐกิจ "

สระบุรีกับการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.จังหวัดสระบุรี มีโรงพยาบาลที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งหมด 12 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดคลินิกกัญชารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยตำรับยากัญชา อนาคตวางแผนพัฒนาโมเดลกัญชาทางการแพทย์สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ————————- สำนักข่าวไทย […]


Share this content.
Continue reading "สระบุรีกับการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์"

ชาวสระบุรี จองคิวรักษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Dr.Ganjain TTM

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content. โรงพยาบาลหนองแค และโรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน จองคิวรักษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ผ่านแอปพลิเคชัน Dr.Ganjain TTM หรือจองล่วงหน้าได้ที่หน่วยบริการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ […]


Share this content.
Continue reading "ชาวสระบุรี จองคิวรักษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Dr.Ganjain TTM"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชารุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชา รุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ในพิธีดังกล่าวมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวว่า ปัจจุบันการใช้กัญชาเป็นยาทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และในทางตรงข้ามก็เป็นที่ทราบกันดีถึงการใช้กัญชาในเชิงเสพติด ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีในการเดินหน้าผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์แต่ไม่เสรีซื้อขาย งานวิจัยของศูนย์วิจัยยาเสพติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกกัญชาชีวภาพ เมดิคัลเกรดที่แรกของประเทศไทยสู่การปรับปรุงสายพันธุ์ และการผลักดันแนวทางกฎหมายตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ จึงเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงราษฎรให้มีความอยู่ดี กินดี ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคทั่วหน้า นับเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสที่จังหวัดสระบุรีจะได้มีงานวิชาการที่สามารถนำไปสนับสนุนการทำงานของจังหวัด             จากนั้น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างจังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สาธารณชนเพื่อความร่วมมือการพัฒนาระบบการดำเนินการเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง การเรียนการสอน และการฝึกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการสำคัญคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201130170831829 Share this content.


Share this content.
Continue reading "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยยาเสพติด สระบุรี ตัดช่อดอกกัญชา รุ่นที่ 1 และปลูกต้นกัญชารุ่นที่ 2 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved