สหประชาชาติลงมตินำกัญชาออกจากรายชื่อ “สารเสพติดที่อันตรายสุด”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดยูเอ็น ลงมติเห็นชอบ นำกัญชาออกจากรายชื่อสารเสพติดหมวดหมู่ 4 ตามอนุสัญญาว่าด้วยสารเสพติด 1961 คณะกรรมาธิการขององค์การสหประชาชาติ (UN) โหวตลงมติให้นำ “กัญชา” ออกจากรายการสารเสพติดอันตราย นับเป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงการยอมรับกลาย ๆ […]


Share this content.
Continue reading "สหประชาชาติลงมตินำกัญชาออกจากรายชื่อ “สารเสพติดที่อันตรายสุด”"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved