7 สูตรสารสกัด-น้ำมันกัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“กัญชาทางการแพทย์”เป็นวัตถุประสงค์การปลดล็อกพ้นยาเสพติด ส่งผลให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยจะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมหรือหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทย ซึ่งมีสารสกัด และน้ำมันกัญชา 7 ตัวที่มีใช้อยู่ การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ตามคำแนะนำของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เดือนม.ค.2564 ระบุว่า  […]


Share this content.
Continue reading "7 สูตรสารสกัด-น้ำมันกัญชาทางการแพทย์"

โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติม (ควรทำเป็นโครงการพิเศษหรืองานวิจัย) ได้แก่ 1.โรคพาร์กินสัน 2.โรคอัลไซเมอร์ 3.โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder) 4.โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ 5.โรคอื่นๆ […]


Share this content.
Continue reading "โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา"

DOD เฮ!ปลด’กัญชา’ถูกกฎหมาย ลุยสกัดสารCBDครบวงจร

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.DOD หรือ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค โดยแหล่งข่าวนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประเมินว่า คาด DOD เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์จาก อย. เผยมติที่ประชุม คกก.ควบคุมยาเสพติด ลงมติถอด […]


Share this content.
Continue reading "DOD เฮ!ปลด’กัญชา’ถูกกฎหมาย ลุยสกัดสารCBDครบวงจร"

งานวิจัยสารสกัดจากกัญชา กัญชง : ปรับก่อนป่วย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สารสกัดจากกัญชาและกัญชงมีการออกฤทธิ์แตกต่างกันอย่างไร มาเรียนรู้จากงานวิจัยกับ รศ. ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง ม.นเรศวร Share this content.


Share this content.
Continue reading "งานวิจัยสารสกัดจากกัญชา กัญชง : ปรับก่อนป่วย"

“TCELS – ไบโอ เจเนเทคฯ – วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดกัญชาและกัญชงเชิงพาณิชย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน 3 ฝ่าย ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกลุ่มยาที่มีสารสกัดจากกัญชาและกัญชงเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ […]


Share this content.
Continue reading "“TCELS – ไบโอ เจเนเทคฯ – วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดกัญชาและกัญชงเชิงพาณิชย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved