อย. ปลดล็อกกัญชง ให้ ปชช.เข้าถึงการปลูก-นำเข้าส่งออก มีผลบังคับใช้ 29 ม.ค.64

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ […]


Share this content.
Continue reading "อย. ปลดล็อกกัญชง ให้ ปชช.เข้าถึงการปลูก-นำเข้าส่งออก มีผลบังคับใช้ 29 ม.ค.64"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved