น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ราว 18,000 ราย พบว่า ช่วยให้นอนหลับดี เจริญอาหาร และลดอาการปวดจากโรค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย” นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มา : https://www.facebook.com/dtam.moph/photos/a.419482954736180/5032246726793090/?type=3 Share this content.


Share this content.
Continue reading "น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved