หมอแหยง ลุยขอเสียง อสม. ชูนโยบายปลูกกัญชงกัญชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.นครราชสีมา – หมอแหยง กลุ่มรักษ์โคราช ลุยหาเสียงพบชาว อสม. ชู 3 นโยบายหลักด้านสาธารณสุขและเน้นหนุนส่งเสริมปลูกกัญชง กัญชา ตำบลละ 1 จุด […]


Share this content.
Continue reading "หมอแหยง ลุยขอเสียง อสม. ชูนโยบายปลูกกัญชงกัญชา"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved