อย. – อภัยภูเบศร ผนึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา เตรียมดันเข้าบัญชียาหลักปี 64

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งเป้าผลักดันยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เภสัชกรหญิงสุภัทรา […]


Share this content.
Continue reading "อย. – อภัยภูเบศร ผนึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา เตรียมดันเข้าบัญชียาหลักปี 64"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved