เปิดชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) หาสารสกัด-น้ำมันกัญชา THC เกิน 0.2% แต่ตรวจในอาหารไม่ได้

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดชุดตรวจกัญชา  “Test Kann (เทส กัญ)”  ใช้ตรวจหาสาร THC เกิน 0.2% ในสารสกัดหรือน้ำมันกัญชา ไม่สามารถใช้ตรวจอาหารผสมกัญชา เป็นเรื่องการวิจัยในอนาคต […]


Share this content.
Continue reading "เปิดชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) หาสารสกัด-น้ำมันกัญชา THC เกิน 0.2% แต่ตรวจในอาหารไม่ได้"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved