เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีกัญชาทางการแพทย์ 25 สาย 3 จังหวัด

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สธ. จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีกัญชา 3 จังหวัด พัทลุง-อุดรธานี-สกลนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่บ้านยาหอม กรุงเทพมหานคร […]


Share this content.
Continue reading "เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีกัญชาทางการแพทย์ 25 สาย 3 จังหวัด"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved