รมว.ท่องเที่ยวฯ เผยปีหน้าเล็งเปิดเส้นทางเที่ยวไร่กัญชา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเปิดเส้นทางกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเปิดขายแพคเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทั่วประเทศ […]


Share this content.
Continue reading "รมว.ท่องเที่ยวฯ เผยปีหน้าเล็งเปิดเส้นทางเที่ยวไร่กัญชา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved