เผากัญชาของกลาง ปนเปื้อนสารเคมี-โลหะหนักกว่าครึ่งตัน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส เป็นประธานการเผาทำลายยาเสพติดกัญชาของกลางปนเปื้อนสารเคมี ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ กว่า 542 กิโลกรัม พร้อมนำนักวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ตัวอย่างของกลาง พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า กัญชาที่นำมาเผาในครั้งนี้ […]


Share this content.
Continue reading "เผากัญชาของกลาง ปนเปื้อนสารเคมี-โลหะหนักกว่าครึ่งตัน"

“มทส.” กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกินรอบผลิตล็อตแรก

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.หลังเก็บเกี่ยว-ส่งมอบผลผลิตกัญชาคุณภาพให้ รพ.และกรมการแพทย์แผนไทย โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตแหล่งผลิตเพื่อการวิจัยรายใหญ่สุดในภาคอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดย “กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกิน” ประกอบด้วย เศษซากแห้งของช่อดอก ต้น และราก รวมกว่า […]


Share this content.
Continue reading "“มทส.” กำจัดวัตถุดิบกัญชาส่วนเกินรอบผลิตล็อตแรก"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved