4 รัฐผ่านประชามติในการเลือกตั้งสหรัฐฯ เห็นชอบใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.แม้ความเห็นทางการเมืองจะแตกต่าง แต่พอเป็นเรื่องของกัญชาแล้ว ชาวสหรัฐฯ กลับเห็นตรงกันโดยไม่ต้องลุ้นนับคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสหรัฐฯ นอกจากการใช้สิทธิ์เลือก ประธานาธิบดี ส.ส. และ ส.ว. แล้ว บัตรเลือกตั้งในรัฐต่างๆ อาจมีการสอดแทรกหัวข้อลงประชามติเข้าไปด้วย […]


Share this content.
Continue reading "4 รัฐผ่านประชามติในการเลือกตั้งสหรัฐฯ เห็นชอบใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved