ปักหมุด 9 จ.เส้นทางท่องเที่ยว ‘กัญชา’ เชิงสุขภาพ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มทร.พระนครพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว’กัญชา’เชิงสุขภาพ พาชมขั้นตอนต้นน้ำ-ปลายน้ำ นำร่อง 9 จ.ช่วงม.ค.-มี.ค.64 ก่อนขยายครบ 26 เส้นทางในปี64 เสริมเศรษฐกิจชุมชนชุมชน ช่วงเปิดประเทศหลังโควิด19 คาดสร้างรายได้ระยะต้นราว 90 ล้านบาท […]


Share this content.
Continue reading "ปักหมุด 9 จ.เส้นทางท่องเที่ยว ‘กัญชา’ เชิงสุขภาพ"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved