ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดยแพทยสภา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการใช้กัญชาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการของโรค3 P safety = Personnel + Place + Product ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดยแพทยสภาแพทยสภา ใส่ใจแพทย์ ดูแลประชาชน 1. […]


Share this content.
Continue reading "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดยแพทยสภา"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved