1 ปี นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้ผลดี แต่ยังผลิตไม่ทัน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่นำร่อง คลินิกกัญชา เพื่อการรักษาทางการแพทย์ หรือ CBD Clinic  ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชา  โดยผู้ป่วยต้องลงทะเบียน  มีแพทย์และพยาบาล ที่รับผิดชอบ ทำการตรวจคัดกรองผู้ป่วยแต่ละราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต่างต้องการเข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ […]


Share this content.
Continue reading "1 ปี นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้ผลดี แต่ยังผลิตไม่ทัน"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved