Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
MOU – cucans

ม.พายัพ เซ็น MOU ไทยเฮิร์บฯ พัฒนาแอปพลิเคชั่น รวบรวมองค์ความรู้ กัญชา กัญชง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เซ็น MOU ไทยเฮิร์บเทรดดิ้งแอนด์เทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชั่น รวบรวมองค์ความรู้ กัญชา กัญชง ครบวงจร หวังเป็นฐานผลักดันเกษตรกรก้าวแข่งขันในตลาดทั้งใน – ต่างประเทศ […]


Share this content.
Continue reading "ม.พายัพ เซ็น MOU ไทยเฮิร์บฯ พัฒนาแอปพลิเคชั่น รวบรวมองค์ความรู้ กัญชา กัญชง"

กรมวิชาการเกษตร – สธ. ทำ MOU วิจัยกัญชา กัญชง เตรียมแจก 1 ล้านต้น

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมวิชาการเกษตร จับมือกับ สธ. ทำบันทึกข้อตกลงยกระดับพัฒนาวิจัยพืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือน และเพื่อการแพทย์ดันเศรษฐกิจประเทศ เตรียมแจกกล้า ปชช. 1 ล้านต้นตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 19 […]


Share this content.
Continue reading "กรมวิชาการเกษตร – สธ. ทำ MOU วิจัยกัญชา กัญชง เตรียมแจก 1 ล้านต้น"

คณะวิทยาศาสตร์ มทร. พระนคร MOU 2 บิ๊กพัฒนากัญชา-กัญชง-กระท่อม

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือ 2 บิ๊ก “ฟิกเซอร์ ซิสเท็ม-เจพีแอล เฮลท์ทูเฮิร์บฯ” พัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา กระท่อมเชิงพาณิชย์ รายงานข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ […]


Share this content.
Continue reading "คณะวิทยาศาสตร์ มทร. พระนคร MOU 2 บิ๊กพัฒนากัญชา-กัญชง-กระท่อม"

5 หน่วยงาน MOU นำตำรับยากัญชาแผนไทยไปใช้ในสภานพยาบาลเอกชน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมแพทย์แผนไทยฯ MOU 4 หน่วยงาน นำตำรับยากัญชาแพทย์แผนไทยไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กทม. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ […]


Share this content.
Continue reading "5 หน่วยงาน MOU นำตำรับยากัญชาแผนไทยไปใช้ในสภานพยาบาลเอกชน"

ไทย เซ็น MOU ร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัย “กัญชา” นานาชาติ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สธ. ร่วมกับ อาร์เอ็กลีฟ เวิลด์ เมดิกา (Rx Leaf World Medica) ตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ร่วมวิจัยสายพันธุ์และเพาะปลูก “กัญชา”  วันนี้ […]


Share this content.
Continue reading "ไทย เซ็น MOU ร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัย “กัญชา” นานาชาติ"

ยะลา MOU ความร่วมมือวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา หวังจุดประกายโอกาสรักษาผู้ป่วยในพื้นที่

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content. วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท ซิแบนแนค จำกัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้รับมอบอำนาจ ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซิแบนแนค จำกัด โดย นายดรงค์กร ชูหวาน กรรมการผู้มีอำนาจ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หอการค้ายะลา ส่วนราชการ ตลอดจนคณาจารย์ร่วมกันเป็นสักขีพยาน             ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ ผู้ร่วมดำเนินงานได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือดำเนินการนำเข้า ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัย และพัฒนากัญชา/กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งกัญชาอันเป็นพืชสมุนไพรไทย ตามแนวทางของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา และประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้             นายนิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท Green Cultivation กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการร่วมมือการวิจัยในการผลิตในส่วนของการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนโอกาสที่จะนำไปใช้ส่วนตัวนั้น เนื่องจากว่าเราได้ผลิตมาจากความต้องการของผู้ป่วย ดังนั้นอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับทุกโรค ดังนั้นก็จะไปเน้นในเรื่องของโรคพาร์กินสัน คือจะดูเฉพาะโรคที่ตรงกับสายพันธุ์ที่นำเข้ามา และในอนาคตก็จะพัฒนาในส่วนของตัวยาอื่นที่ตรงวัตถุประสงค์ต่อไป             สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมดำเนินงานลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี (ห้าปี) ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน (สามเดือน) หากครบกำหนดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงขยายและทบทวนบันทึกข้อตกลงออกไปอีกครั้งละไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) ทั้งนี้ การตกลงขยายระยะเวลาให้กระทำก่อนบันทึกความตกลงจะสิ้นผลผูกพัน เมื่อบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210208153120478 Share this content.


Share this content.
Continue reading "ยะลา MOU ความร่วมมือวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา หวังจุดประกายโอกาสรักษาผู้ป่วยในพื้นที่"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved