Terms & Conditions

  • กรุณางดใช้คำหยาบคาย เสียดสี ว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่น
  • กรุณางดการโพสโฆษณาชวนเชื่อ ขายของ ขายตรง หรือ แปะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ห้ามกล่าวพาดพิงหรือว่ากล่าวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • สิ่งที่โพส เป็นความรับผิดชอบของผู้โพสเท่านั้น
  • ขอความร่วมมือทุกคนโพสให้ถูกกลุ่ม ใส่ tag กันด้วยนะครับ จะได้เป็นที่ๆน่าอยู่
  • หากโพสไม่ถูกหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง admin มีสิทธิ์ที่จะลบหรือย้ายกระทู้ได้
  • หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของ admin ถือเป็นที่สุด
  • กฎกติกาที่เหลือ ให้เป็นไปตาม Terms of Service ของเว็บไซต์

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved