TIHTA ระดมทีมกำหนดราคากลางซื้อ-ขายกัญชง

Share this content.

ฟิตจัดตั้งแต่ต้นปี สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 วางแนวทางกำหนดราคากลางซื้อ-ขายกัญชง และเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพThailand International Hemp Forum & Expo 2022 โชว์ศักยภาพกัญชงไทย

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เผยว่า ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ทางสมาคมได้เปิดตัว และขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะที่ปรึกษา อุปนายก คณะกรรมการแต่ละฝ่ายของสมาคม สมาชิก รวมถึงหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อผลักดันพืชกัญชงสู่อุตสาหกรรม และเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง และหนึ่งในภารกิจเป้าหมายของทางสมาคมฯ ในปี 2565 คือการกำหนดแนวทาง และโครงสร้างราคากลางในการซื้อ-ขายกัญชง

โดยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมหารือและมีมติว่าจะมีการเปิดรับฟังความเห็น (Public Hearing) ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปลูก ผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง และออกประกาศแนวทางโครงสร้างราคากลางภายในไตรมาสแรกของปี 2565 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่องราคาสารสกัดทุกรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความสมดุลในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชงให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

“มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ สารสำคัญ สารปนเปื้อน ฯลฯ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) หรือสูงกว่า และระบบการตรวจ Lab ที่ได้รับมาตรฐาน ISO17025 เพื่อความแม่นยำ และเป็นกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

โดยกำหนดการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและโครงสร้างราคากลางในการซื้อ-ขายกัญชงจะเริ่มต้นครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน 2565 โดยสมาคมจะออกประกาศสู่สาธารณะอีกครั้ง ซึ่งในระหว่างนี้หากมีผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์เข้าร่วมในการกำหนดโครงสร้างราคา สามารถส่งข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะมาได้ทุกช่องทางติดต่อของสมาคมฯ”

ภายในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วน และนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมกัญชงของไทย รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมกัญชงกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/business/508919


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved