UPA เผยกำไร Q1/64 โตกว่าเท่าตัวจากรับรู้โซลาร์ฟาร์มเวียดนาม,ร่วมทุนธุรกิจกัญชา

Share this content.

นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 7.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.04 ล้านบาท หรือ 162.50% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.94 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 50.13 ล้านบาท จาก 14.87 ล้านบาทในไตรมาส 1/63 ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากปี 63

สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการขยายพอร์ตลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จากการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Song Luy 1 Solar Power ขนาดกำลังผลิต 46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนามที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 63 และจะเริ่มรับรู้รายได้เต็มปีในปี 64

ขณะเดียวกัน ยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม และโครงการอื่นๆ สนับสนุน ได้แก่ โซลาร์สหกรณ์ในประเทศ 7.95 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดอุดรธานี และโครงการผลิตน้ำประปาในสปป.ลาว สนับสนุน

“ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้นในทุกธุรกิจ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สนับสนันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งในไตรมาส 1/64 กำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม และบริษัทฯก็ยังมีธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแผนการขยายธุรกิจใหม่ผลิตและจำหน่ายกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เชื่อว่าจะทำให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด และสร้างผลตอบแทนทีดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการล่าสุดมีมติอนุมัติให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (GTG) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา (cannabis) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จำนวน 167,293 หุ้น จากบริษัท ไทย-ออสเตรเลี่ยน รีซอสเซส จำกัด และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GTG จำนวน 184,900 หุ้น รวมเป็นจำนวน 352,193 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 77,143,360 บาท และภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ Canna Care จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วน 4.33% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GTG ภายหลังจากที่ GTG ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved